Anzet A/S varetager også HR-support for virksomheder, der ønsker sparring ift.:

  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Trivselsmåling og feedback
  • GDPR
  • Udviklingsprogrammer
  • Agere HR-afdeling for virksomheder
  • Lederudvikling
  • Outplacement

Det er vores erfaring, at virksomheder, der investerer i et samarbejde med os, opnår konkrete resultater for medarbejdere og organisation samt en mindre kompliceret arbejdsgang.