Anzet A/S, executive search & selection – står til rådighed, når jeres næste leder eller bestyrelsesmedlem skal rekrutteres. Vi varetager rekrutteringen professionelt og tilvejebringer erfaring, viden, netværk og de rette kompetencer. En altafgørende del af processen er dybdegående research og interview, som vi laver med nøglepersoner i virksomheden. Dette gør vi for at afkode forventninger og specifikke præsentationskrav, som vi ligeledes afstemmer med kandidaten.

Når Anzet A/S, executive search & selection rekrutterer ledere og bestyrelsesmedlemmer, anvender vi en procesmodel i fire faser:

Første fase er Jobanalyse: Alle relevante informationer om stillingen frembringes. Dokumenter, forretnings- og arbejdskulturelle forhold, forventninger, krav til ledelsesstil, erfaring, evner og præstation gennemgåes i samarbejde mellem virksomheden og Anzet A/S. Vi vil være sikre på et rigtigt match og stiller altid spørgsmål undervejs.
Anden fase er Tiltrækning: Målgruppen bliver præciseret på baggrund af den viden, som første fase frembringer. Herefter bruger vi vores ekspertise til at igangsætte de rette tiltag, der gør de rette kandidater opmærksomme på stillingen. Anzet A/S benytter hertil sit højtkvalificerede netværk, CV-databaser og online annoncering.
Tredje fase er Udvælgelse/kvalificering: Vi udvælger og screener de egnede kandidater i forhold til de specifikke krav. I bliver herefter introduceret til det absolut mest kompetente kandidatfelt. I samarbejde med jer udvælger vi spidskandidater til dybdeinterview og personlighedstest.
Fjerde fase er Onboarding: Anzet A/S følger op på ansættelsen og hjælper til den bedste overgang for den nye leder eller bestyrelsesmedlem.